Wersja e-PKZP

 • nowe: dodano w widoku Ustawienia->Parametry możliwość pobrania instrukcji dla członków KZP w formacie Word’a
 • poprawka: w widoku zgłaszania zmian danych osobowych przez członka KZP poprawiono walidację
 • zmiana: w widoku zgłaszania zmian danych osobowych przez członka KZP dodano pola z informacją o zatrudnieniu oraz pokazywane są aktualne wartości
 • nowe: w panelu członka KZP dodano możliwość wydruku wniosku o pożyczkę bez konieczności wypełniania wniosku (w widoku Druki)
 • zmiana: dodano możliwość rozksięgowywania przeksięgowania wkładów w jednej pozycji (można w szablonie księgowania usunąć pozycję WyksiegowanieWkladow i konto 800 dać razem w jednej pozycji z kontem pożyczki)
 • zmiana: nazwa adresu zamieszkania została zmieniona na adres korespondencyjny
 • nowe: dodano nowy parametr „Możliwość udzielania pożyczek KT”
 • nowe: dodano nowy parametr „Widoczność adresu zameldowania”
 • zmiana: wprowadzono sprawdzanie zatrudnienia przy składaniu wniosku o pożyczkę (sprawdzanie pożyczkobiorcy jak i poręczycieli pod kątem zatrudnienia na czas określony aby jego termin nie przekraczał daty końca spłaty pożyczki)

Wersja Silver, Gold

 • zmiana: dodano możliwość rozksięgowywania przeksięgowania wkładów w jednej pozycji (można w szablonie księgowania usunąć pozycję WyksiegowanieWkladow i konto 800 dać razem w jednej pozycji z kontem pożyczki)
 • zmiana: nazwa adresu zamieszkania została zmieniona na adres korespondencyjny
 • nowe: dodano nowy parametr „Możliwość udzielania pożyczek KT” (Gold)
 • nowe: dodano nowy parametr „Widoczność adresu zameldowania”