Wersja e-PKZP

 • nowe: wprowadzono zmianę nazwy z PKZP na KZP (zgodnie z ustawą)
 • nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek umożliwiający wysyłanie zawiadomień do poręczycieli o zaległościach pożyczkobiorcy
 • nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek z wezwaniem do zapłaty
 • nowe: w widoku „Wnioski pożyczek” dodano opcję umożliwiającą wysyłanie powiadomień o przyznaniu pożyczki na e-mail
 • nowe: dodano możliwość zgłaszania zmian danych osobowych przez członków KZP (nowy parametr „Możliwość aktualizacji danych osobowych”)
 • nowe: dodano widok „Zgłoszenia zmian” (zmiany danych osobowych zgłoszone przez członków KZP)
 • zmiana: zablokowano możliwość wskazywania emerytów jako poręczycieli (dodano również parametr który pozwala na odblokowanie)
 • zmiana: na wniosku z druczkiem o wycofanie wkładów wprowadzono zmianę polegającą na pobieraniu numeru konta bankowego z wniosku a nie z kartoteki pracownika
 • zmiana: dodano do zestawienia statystycznego z działalności KZP informację o wkładach i pożyczkach w podziale na jednostki
 • poprawka: poprawiono numerację RK oraz otwieranie RK w kasie gotówkowej
 • nowe: dodano nowy raport „Koszt prowadzenia MKZP w podziale na jednostki” z listą jednostek i kosztem ich prowadzenia w MKZP
 • nowe: dodano nowy raport „Lista przyznanych zapomóg”
 • zmiana: w generowanych plikach PDF dodano informację o tytule i programie

Wersja Silver, Gold

 • – nowe: wprowadzono zmianę nazwy z PKZP na KZP (zgodnie z ustawą)
 • zmiana: zablokowano możliwość wskazywania emerytów jako poręczycieli (dodano również parametr który pozwala na odblokowanie)
 • nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek umożliwiający wysyłanie zawiadomień do poręczycieli o zaległościach pożyczkobiorcy
 • nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek z wezwaniem do zapłaty
 • zmiana: na wniosku z druczkiem o wycofanie wkładów wprowadzono zmianę polegającą na pobieraniu numeru konta bankowego z wniosku a nie z kartoteki pracownika
 • zmiana: dodano do zestawienia statystycznego z działalności KZP informację o wkładach i pożyczkach w podziale na jednostki
 • nowe: dodano nowy raport „Koszt prowadzenia MKZP w podziale na jednostki” z listą jednostek i kosztem ich prowadzenia w MKZP
 • nowe: dodano nowy raport „Lista przyznanych zapomóg”
 • zmiana: w oknie wyboru osoby (np. poręczyciela) dodano kolumnę Jednostka
 • zmiana: w generowanych plikach PDF dodano informację o tytule i programie