Wersja e-PKZP

  • zmiana: w deklaracji przystąpienia do KZP została usunięta data urodzenia
  • poprawka: poprawienie dostępu do formularza zmiany danych osobowych przez członków KZP (dostępem można sterować za pomocą parametru „Możliwość aktualizacji danych osobowych”), dodano również maski do pola z numerem konta i kodem pocztowym
  • nowe: dodano parametr „Instrukcja dla członków KZP” umożliwiający umieszczenie w stopce strony, własnej instrukcji dla członków KZP (domyślnie jest możliwość pobrania ogólnej instrukcji)
  • nowe: dodana możliwość wykluczania kont użytkowników w komunikatorze (nie można do nich wysyłać wiadomości) – decyduje o tym pole przy koncie użytkownika „Blokada w komunikatorze”

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: w deklaracji przystąpienia do KZP została usunięta data urodzenia