Wersja e-PKZP

 • nowe: dodano zakładkę z pozycjami z list potrąceń w widoku z pracownikami
 • nowe: dodano opcję pozwalającą na zwiększenie kwoty raty w harmonogramie rat
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie (obsługa KZP)” który jest dostępny w widoku Użytkownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda członka KZP na przetwarzanie danych osobowych” który jest dostępny w widoku Pracownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda osoby uprawnionej do otrzymania wkładów” który jest dostępny w widoku Pracownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda poręczyciela na przetwarzanie danych osobowych”
 • nowe: dodano parametr „Kontrolowanie oświadczeń – ochrona danych osobowych” który pozwala na oznaczanie w kartotece pracownika czy dana osoba złożyła oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz pozwala na pokazywanie pracowników bez oświadczeń w wykazie błędów
 • poprawka: w zestawieniu poręczycieli poprawiono opcję z niezaksięgowanymi pożyczkami

Wersja Silver, Gold

 • nowe: dodano zakładkę z pozycjami z list potrąceń w widoku z pracownikami
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie (obsługa KZP)” który jest dostępny w widoku Użytkownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda członka KZP na przetwarzanie danych osobowych” który jest dostępny w widoku Pracownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda osoby uprawnionej do otrzymania wkładów” który jest dostępny w widoku Pracownicy
 • nowe: dodano druczek „Oświadczenie – Zgoda poręczyciela na przetwarzanie danych osobowych”
 • nowe: dodano parametr „Kontrolowanie oświadczeń – ochrona danych osobowych” który pozwala na oznaczanie w kartotece pracownika czy dana osoba złożyła oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz pozwala na pokazywanie pracowników bez oświadczeń w wykazie błędów
 • poprawka: w zestawieniu poręczycieli poprawiono opcję z niezaksięgowanymi pożyczkami