WAŻNE – Propozycja zmian do projektu ustawy KZP z dnia 16.06.2020 roku

Stawiamy sobie za cel sprawne działanie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, aby wprowadzone zmiany prawne były z korzyścią dla pracodawców i członków kasy. Mamy nadzieję, że Wasze i nasze sugestie zostaną wzięta pod uwagę w ostatecznej ustawie o KZP.

Propozycja zmian