W dniu 16 listopada 2020 o godzinie 8.30 obyła się Konferencji EduLublin, która podsumowywała projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”. Warto wspomnieć, że nasz system e- PKZP stanowił również element realizacji tego projektu – także wszystkie jednostki podległe pod Urząd Miasta Lublin – prowadzą PKZP na naszym systemie. Jesteśmy dumni, że byliśmy i jesteśmy częścią tak dużego projektu. Pozostałym Wykonawcą – gratulujemy a Zamawiającemu życzmy dużej satysfakcji z pracy z wdrożonymi rozwiązaniami.