Specjalistyczna Obsługa Księgowa Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Kim Jesteśmy ?

Spółka Casco Sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową obsługę Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w Polsce. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w kraju prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne dotyczące Kas, wydajemy książki, uruchomiliśmy portal tematyczny pkzp.com.pl oraz obecnie prowadzimy specjalistyczne biuro księgowe dla KZP.

NA TEMAT KAS WIEMY W POLSCE NAJWIĘCEJ

Oferujemy

Innowacyjne rozwiązanie w zakresie prowadzenia obsługi

 

księgowej KZP, które może być wdrożone w każdej firmie.

58 732 85 85

58 732 84 84

Dlaczego warto wybrać usługę księgowości KZP w CASCO

innowacyjna usługa dla firm - jako pierwsi wprowadzamy na rynek usługę prowadzenia KZP dla firm odciążając je tym samym z obowiązku prowadzenia KZP,

unikatowa obsługa klientów – do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, każdy Partner wymaga indywidualnego podejścia,

jasne i czytelne warunki współpracy – z każdym Partnerem zawieram indywidualną umowę na obsługę księgową Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, gdzie określamy pełen zakres usługi uwzględniając wszystkie potrzeby Partnera

zapewniamy poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo - serwery najwyższej jakości są gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych, nasz standard obsługi jest zgody z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

dostęp do nowoczesnych narzędzi bez konieczności wykupu licencji – prowadzenie księgowości KZP skutkuje tym, że nasi Partnerzy zyskują dostęp do nowoczesnego systemu do obsługi KZP bez konieczności ponoszenia wydatków na ich zakup czy aktualizację

bezpieczeństwo środków finansowych i pełna kontrola przepływów pieniężnych - nasza usługa jest całkowicie bezpieczna, gdyż my nie zarządzamy Państwa kontem bankowym i środkami finansowymi na nim zgromadzonymi, prowadzimy jedynie całą księgowość związaną z obsługą KZP, przygotowujemy listy potrąceń wraz z paczką przelewów

oszczędność czasu i pieniędzy - przekazanie całości spraw związanych z KZP specjalistycznej firmie zewnętrznej ma wpływ na redukcję kosztów administracyjnych i nakładów inwestycyjnych

gwarantujemy zgodność wszelkich operacji księgowych z sytuacją legislacyjną – na bieżąco kontrolujemy zmian w przepisach i automatycznie na nie reagujemy

Korzyści dla zakładu pracy

 • Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • Pełna przewidywalność i redukcja kosztów w zakresie prowadzenia KZP (brak ukrytych kosztów)
 • Pełne dostosowanie naszych rozwiązań z zakresu świadczonych usług, terminów oraz raportów do struktury organizacyjnej KZP
 • Gwarancja terminowego przygotowywania dokumentacji,
 • Gwarancja całkowitej poufności przekazywanych i otrzymywanych danych
 • Szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy merytorycznej, bez konieczności, zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Korzyści dla Zarządu

 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy.

Korzyści dla członków KZP

 • szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat KZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu
 • dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w KZP.

Usługa obejmuje

pełną ewidencję: danych osobowych członków przynależących do ZKP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia, żyrowanych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,

elektroniczną rejestrację dokumentów, tj.: wnioski o udzielenie pożyczek, zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, podpisane umów o udzielenie pożyczki, deklaracji żyrowań, itp.,

kompleksową ewidencję pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość rat lub wysokość rat,

automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,

automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, sporządzanie w formie elektronicznej przelewów bankowych - zgodnych z listą potrąceń,

definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,

dostęp do systemu obsługującego KZP dla wyznaczonych osób z firmy i umożliwienie im automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg. pracowników, analityka pracowników wg. dokumentów jaki i tych wymaganych ustawą o rachunkowości.