Zapraszamy na szkolenia!!!

Zapraszamy na szkolenie pod tytułem: “Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 2020 w świetle projektu ustawy o KZP oraz dobrej praktyki prowadzenia Kas”. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP i jak są pozyskiwane środki finansowe na poszczególne fundusze. Ponadto podczas szkolenia omówimy aktualne przepisy względem planowanych (!) zmian wprowadzanych ustawą o kasach zapomogowo-pożyczkowych (na podstawie projektu ustawy z dnia 16.06.2020 r.)