Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym harmonogramie szkoleń związanych z tematyką Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Casco Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić na szkolenie pt.:

"Podstawy funkcjonowania PKZP i RODO w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych"

Szkolenia odbędą się w następujących miastach tj.: Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Poznań, Zielona Góra, Gdynia, Szczecin, Warszawa, Lublin, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów,Wrocław, Opole.

Szkolenie jest przeznaczone dla Członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych oraz Osób prowadzących Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Szkolenie składa się z dwóch części i ma głównie na celu przedstawienie możliwości optymalizacji procesów charakterystycznych dla PKZP oraz omówienie zagadnień ochrony danych osobowych w PKZP. Warto nadmienić, że PKZP tak jak każda jednostka organizacyjna podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych PKZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie - przedstawimy rozwiązanie oraz ułatwimy wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.


Ponadto podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania PKZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania PKZP.
Cena szkolenia:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 449,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 399,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT - Pobierz oświadczenie

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego oraz A.Kesslera.

Serdecznie zapraszamy!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.


Program szkolenia

 1. Podstawy prawne funkcjonowania PKZP:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r.
  • Ustawa o związkach zawodowych,
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Ustawodawstwo ogólne,
  • Osobowość prawna PKZP.
 2. Kompetencje i odpowiedzialność organów PKZP:
  • Walnego Zebrania Członków (lub delegatów),
  • Zarządu PKZP,
  • Komisji Rewizyjnej.
 3. Praktyczne korzyści dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
  • finansowe,
  • społeczne,
  • ambicjonalne.
 4. Jakie organy państwa oraz jakie inne podmioty (i w jakich obszarach) mogą kontrolować działalność PKZP.
 5. Podstawowe dokumenty regulujące działalność PKZP:
  • Statut Kasy,
  • Regulamin działania Zarządu,
  • Regulamin działania Komisji rewizyjnej.
 6. Najczęściej spotykane nieprawidłowości prowadzenia PKZP (odpowiedzialność poszczególnych organów):
  • brak umów stanowiących podstawę ponoszenia kosztów, (Jakie koszty powinien pokrywać Zakład Pracy ?)
  • łączenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i wykonawczych,
  • zaległości w prowadzeniu dokumentacji księgowej i kasowej,
  • przetrzymywanie przez pracodawców środków należnych PKZP.
 7. Optymalizacja kosztów działalności PKZP:
  • umowa z pracodawcą,
  • obsługa księgowa, kasowa i prawna,
  • obsługa bankowa,
  • rozliczenia podatkowe:
   • rozliczenia podatkowe PIT,
   • obowiązek informacyjny US,
   • optymalizacja podatkowa.
 8. Prowadzenie dokumentacji PKZP:
  • relacji pracodawca - organy PKZP,
  • obsługi księgowej i kasowej,
  • walnego zgromadzenia,
  • działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Rodzaje funduszy wykorzystywane w PKZP:
  • oszczędnościowo – pożyczkowy,
  • zapomogowy,
  • rezerwowy,
  • inne:
   • ubezpieczeniowy,
   • fundusz pomocy koleżeńskiej,
   • urodzeniowy,
   • pogrzebowy.
 10. Optymalizacja działania PKZP.
 11. Ochrona danych osobowych w PKZP:
  • akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych – ostatnie zmiany;
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • rodzaje danych osobowych - definicje;
  • przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny wg RODO;
  • bezpieczeństwo danych osobowych:
   • odpowiedzialność Zarządu PKZP za ochronę danych osobowych,
   • wdrożenie RODO w PKZP,
   • procedury związane z ochroną danych osobowych.

Po realizacji założonego programu szkoleniowego istnieje możliwość przeprowadzenia, dla chętnych osób, prezentacji programu wspomagającego prowadzenie PKZP.


PRELEGENCI

Szkolenia organizowane przez firmę Casco Sp. z o. o. prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński - Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim. W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej. W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Kazimierzem Jankowiakiem oraz Adrianem Kesslerem są autorami książki pt. „Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - Kompendium wiedzy”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, były doktorant tej uczelni oraz brytyjskiego Innovate Awarding Organisation gdzie uzyskał NVQ Certificate in Activity Leadership oraz Diploma in Active Leisure for Exercise Professionals (zarządzanie w UK). Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ LUTY - CZERWIEC 2019

LP.

Miejscowość

Planowane miejsce szkolenia

DATA

Czas szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu

Formularz zgłoszenia

1

Bydgoszcz

Hotel CITY Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 6

85-950 Bydgoszcz

26 lutego 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

2

Olsztyn

Warmiński Hotel & Conference

ul. Kołobrzeska 1

10-442 Olsztyn

27 lutego 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

3

Białystok

Hotel Cristal BEST WESTERN

ul. Lipowa 3/5

15-424 Białystok

28 lutego 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

4

Poznań

Hotel Royal

ul. Św. Marcina 71

61-808 Poznań

11 marca 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

5

Zielona Góra

Qubus Hotel Zielona Góra

ul. Ceglana 14a

65-211 Zielona Góra

12 marca 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

6

Szczecin

Hotel Novotel Szczecin Centrum

Al. 3 Maja 31

70-215 Szczecin

13 marca 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

7

Gdynia

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

25 marca 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

8

Warszawa

Hotel Ibis Warszawa Reduta

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

02-366 Warszawa

8 kwietnia 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

9

Lublin

Hotel Europa S.A.

ul. Krakowskie Przedmieście 29

20-002 Lublin

9 kwietnia 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

10

Łódź

Hotel Ibis Łódź

al. Piłsudskiego 11

90-368 Łódź

10 kwietnia 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

11 Katowice

Hotel Silesian

ul. Szybowcowa 1a

40-096 Katowice

20 maja 2019 roku 10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

12

Kraków

Hotel Ibis & Ibis Budget

ul. Pawia 15

31-154 Kraków

21 maja 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

13

Rzeszów

Best Western Plus Hotel Ferdynand

ul. Artura Grottgera 28

35-005 Rzeszów

22 maja 2019 roku

10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

14 Wrocław

Haston City Hotel

ul. Irysowa 1-3

51-117 Wrocław

10 czerwca 2019 roku 10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

15 Opole

Hotel PIAST Opole

ul. Piastowska 1

45-081 Opole

11 czerwca 2019 roku 10:00-14:00

449,00 zł*

399,00 zł**

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana