Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym harmonogramie szkoleń  związanych z tematyką Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Casco Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić

na szkolenie pt.:

Zasady działania PKZP, obowiązki  i korzyści z jej funkcjonowania.

Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w PKZP

Szkolenia odbędą  się aż w piętnastu miastach tj.: Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Białystok, Lublin, Olsztyn, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Opole, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków .

 

Szkolenie jest przeznaczone dla Członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Szkolenie składa się z dwóch części i  ma głównie na  celu przedstawienie możliwości optymalizacji procesów charakterystycznych dla PKZP oraz omówienie zagadnień ochrony danych osobowych w PKZP.  Warto nadmienić, że PKZP tak jak każda jednostka organizacyjna podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych PKZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie - przedstawimy rozwiązanie oraz przekażemy Państwu kompletną dokumentację zawierającą: politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

- prawnego funkcjonowania PKZP,

- kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,

- opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,

- zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,

- unikania nieprawidłowości w PKZP,

- optymalizacji kosztów funkcjonowania PKZP.

  • Cena szkolenia:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 399,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 349,00 zł netto*.  * dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT - pobierz oświadczenie >>> pdf

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego  oraz A.Kesslera.

Serdecznie zapraszamy!

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

program szkolenia

  1. Podstawy prawne funkcjonowania PKZP:

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r.

·      Ustawa o związkach zawodowych,

·      Ustawa o rachunkowości,

·      Ustawodawstwo ogólne,

·      Osobowość prawna PKZP.

  1. Kompetencje i odpowiedzialność organów PKZP:

·      walnego zgromadzenia członków (lub delegatów),

·      zarządu PKZP,

·      komisji rewizyjnej.

  1. Praktyczne korzyści dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

·      finansowe,

·      społeczne             

·      ambicjonalne.

  1. Jakie organy państwa oraz jakie inne podmioty (i w jakich obszarach) mogą kontrolować działalność PKZP:

·      umowa z pracodawcą,

·      obsługa kasowa,

·      obsługa księgowa,

·      obsługa prawna,

·      obsługa bankowa,

·      interpretacje podatkowe.

·      wykorzystywanie gotowych druków,

  1. Podstawowe dokumenty regulujące działalność PKZP:

·      Statut Kasy,

·      Regulamin działania Zarządu

·      walnego zgromadzenia,

·      Regulamin działania Komisji rewizyjnej

  1. Najczęściej spotykane nieprawidłowości prowadzenia PKZP (odpowiedzialność poszczególnych organów):

·      brak umów stanowiących podstawę ponoszenia kosztów, (Jakie koszty powinien pokrywać Zakład Pracy ?)

·      łączenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i wykonawczych,

·      zaległości w prowadzeniu dokumentacji księgowej i kasowej,

·      przetrzymywanie przez pracodawców środków należnych PKZP.

  1. Optymalizacja kosztów działalności PKZP​:

·      umowa z pracodawcą,

·      obsługa księgowa, kasowa i prawna,

·      obsługa bankowa,

·      rozliczenia podstkowe (rozliczenia PIT, obowiązek informacyjny US, optymalizacja podatkowa)

  1. Prowadzenie dokumnetacji PKZP

                               ·      realizacja pracodwaca - organy PKZP,

                               ·      obsługi księgowej i kasowej,

                               ·      walnego zgromadzenia,

                               ·      działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

        9. Rodzaje funduszy wykorzystywane w PKZP

                              ·      oszczędnościowo – pożyczkowy,

                              ·      zapomogowy,

                              ·     rezerwowy

                              ·      inne (ubezpieczeniowy, fundusz pomocy koleżeńskiejm urodzeniowy, pogrzebowy),

    10. Optymalizacja działania PKZP

    11.  Ochrona danych osobowych w PKZP

                              ·     akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych – ostatnie zmiany,

                              ·     podstawowe pojęcia:

                                      ·     dane osobowe (dane zwykłe, dane wrażliwe),

                                      ·     przetwarzanie danych osobowych,

                                      ·     zbiór danych osobowych,

                                      ·     GIODO, ADO, ABI,

                                      ·     system informatyczny,

                                      ·     przetwarzanie danych osobowych,

                              ·     kontrola GIODO (lub PIP) w PKZP,

                              ·     odpowiedzialność Zarządu PKZP za ochronę danych osobowych,

                              ·     obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych (przykłady):

                                      ·     polityka bezpieczeństwa,

                                      ·     instrukcja zarządzania systemem informatycznym,

                                      ·     umowy powierzenia danych osobowych.

                              ·     procedury związane z ochroną danych osobowych.

 

harmonogram szkoleń

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

Planowane miejsce szkolenia

DATA

Czas szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu

Formularz zgłoszenia

1

Gdynia

PPNT Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

14 września 2017 roku

10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

2

Wrocław

Hotel Europejski

ul. Piłsudskiego 88,

50-017 Wrocław

20 września 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

3

Zielona Góra

Qubus Hotel Zielona Góra ul. Ceglana 14a, Zielona Góra

21 września 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

4

Szczecin

NOVOTEL SZCZECIN CENTRUM ul. 3 MAJA 31, 70-215 Szczecin

22 września 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

5

Białystok

Hotel Turkus Al. Jana Pawła II 54, 15-703 Białystok

9 października 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

6

Lublin

Hotel EUROPA S.A. ul . Krakowskie Przedmieście 29  Lublin

 

10 października 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

7

Olsztyn

Hotel Wileński  ul. Ryszarda Knosały 5, Olsztyn

11 października 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

8 Warszawa

Best Western Hotel Felix
ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa

26 października 2017 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

9

Katowice

Centrum Szkoleniowe Europrofes

ul. Stawowa 10, 40-095 Katowice

23 listopada 2017 roku

10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

10

Opole

Hotel Piast  ul. Piastowska 1 w  Opolu

8 listopada 2017 roku

10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

11

Rzeszów

Hotel Ferdynand

ul. Grottgera 28,

35-005 Rzeszów

9  listopada 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

12

Toruń

Hotel Gromada ul. Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń

5 grudnia 2017 roku

10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

13

Poznań

HOTEL ROYAL ul. Św. Marcin 71, Poznań

6 grudnia 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

14

Łódź

Hotel Ibis Łódź Centrum

Al. Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź

7 grudnia 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

15

Kraków

Hotel Wit Stwosz ul. Mikołajska 28, 31-027 Kraków

8 grudnia 2017 roku

 10:00-14:00

399,00 zł*

349,00 zł**

pdf

 

 

* 399,00 zł netto – każda pierwsza osoba

** 349,00 zł netto – druga i każda kolejna osoba z tej samej firmy /placówki

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana