Quiz
Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy i rozwiązania QUIZÓW dotyczących Pracowniczych Kas Zapomogo-Pożyczkowych – sprawdzicie Państwo, czy osiągniecie wynik 10/10.

Aktualnie dostępne są 4 quizy dedykowane dla:

  • Członka Zarządu PKZP
  • Członka Komisji Rewizyjnej PKZP
  • Księgowego PKZP
  • Członka PKZP

Zapraszamy zatem do zabawy: Sprawdź!