Wersja Silver

Opis i funkcjonalność systemu
Pakiet korzyści
Technologia i wymagania
Zapytanie ofertowe
Wersja demonstracyjna

 

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Silver firmy Casco sp. z o.o. :

Dla Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.,
łatwe i szybkie przygotowanie zestawień i raportów,
możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy.

Dla Osoby prowadzącej Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową:
możliwość pobrania danych osobowych z Excela,
automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana