Wersja Gold

Opis i funkcjonalność systemu
Pakiet korzyści
Technologia i wymagania
Zapytanie ofertowe
Wersja demonstracyjna

 

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold firmy Casco sp. z o.o. :

Dla Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
bieżący dostęp do informacji z dowolnego komputera z dostępem do Internetu
możliwość kontroli sytuacji finansowej PKZP w tym również monitorowanie zadłużeń członków, wysokości zgormadzonych wkładów itp.,
skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
proste i szybkie przygotowanie zestawień i raportów wg potrzeb,
możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
zarządzanie płynnością finansową PKZP oraz bieżąca kontrola płynności PKZP
optymalizacja kosztów działalności PKZP,

Dla Osoby prowadzącej Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową
możliwość pobrania danych osobowych z Excela,
automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski,
wzrost wydajności pracy poprzez eliminację zbędnej biurokracji i wprowadzenie dokumentów elektronicznych oraz automatyzację procesów,
łatwy dostęp do danych w tym również proste wyszukiwanie aktualnie potrzebnych informacji w systemie,
szybki dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o stanie finansowym PKZP,
przejrzystość procesów i operacji zachodzących w PKZP,
ułatwiona korespondencja z członkiem PKZP.

Dla Członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
dostęp do systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
intuicyjna obsługa systemu , przyjazny interface Użytkownika i ergonomia zastosowanych rozwiązań,
szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat PKZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w PKZP.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana