e-PKZP – Jedyna na rynku w pełni internetowa aplikacja internetowa do Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Opis i funkcjonalność systemu
Pakiet korzyści
Technologia i wymagania
Zapytanie ofertowe
Wersja demonstracyjna

 

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu e-PKZP firmy Casco sp. z o.o. : · 

·  globalna dostępność dla osób prowadzących PKZP/Zarządu/Członka - dzięki aplikacji internetowej można korzystać z systemu nie tylko przez firmową sieć lokalną, ale z dowolnego komputera na świecie przez 24 godziny na dobę.
·  brak konieczności zakupu sprzętu komputerowego – aplikacja PKZP  może zostać zainstalowana na zewnętrznym  serwerze, dzięki temu  koszty zostają zredukowane do minimalnego poziomu.
·  brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na lokalnych komputerach – w celu korzystania z aplikacji internetowej  wystarczy  uruchomić przeglądarkę internetową.
·  spójne informacje  i dane - użytkownicy aplikacji PKZP, w ramach swoich uprawnień, mają dostęp do tych samych informacji  i danych. Rezultaty pracy wszystkich użytkowników widoczne są dla innych automatycznie.

Dla Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
·  bieżący dostęp do informacji z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
·  możliwość kontroli sytuacji finansowej PKZP w tym również monitorowanie zadłużeń członków, wysokości zgromadzonych wkładów itp.,
·  skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
·  proste i szybkie przygotowanie zestawień i raportów wg potrzeb,
·  możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
·  zarządzanie płynnością finansową PKZP oraz bieżąca kontrola płynności PKZP,
·  optymalizacja kosztów działalności PKZP.

Dla Osoby prowadzącej Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową
·  dostęp do informacji z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
·  możliwość pobrania danych osobowych z Excela,
·  automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
·  automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
·  korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
·  sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski,
·  wzrost wydajności pracy poprzez eliminację zbędnej biurokracji i wprowadzenie dokumentów elektronicznych oraz automatyzację procesów,
·  łatwy dostęp do danych w tym również proste wyszukiwanie aktualnie potrzebnych informacji w systemie,
·  szybki dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o stanie finansowym PKZP,
·  przejrzystość procesów i operacji zachodzących w PKZP,
·  ułatwiona korespondencja z członkiem PKZP.

Dla Członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
·  dostęp do systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
·  intuicyjna obsługa systemu , przyjazny interface Użytkownika i ergonomia zastosowanych rozwiązań,
·  szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat PKZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
·  możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
·  dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w PKZP.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana