Oferta dla Uczelni Wyższych

Tylko w miesiącu październiku wszystkie Uczelnie Wyższe mogą skorzystać ze specjalnego 15% rabatu na zakup oprogramowania do prowadzenia PKZP. Rabat jest naliczany od ceny promocyjnej. Ceny programów do PKZP w tej promocji zaczynają się od 169,15 zł netto, a umowa asysty już od 15 zł netto/miesięcznie. Ponadto do każdej zakupionej licencji i podpisanej umowy asysty dodajemy za darmo książkę pt.: Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego, A. Kesslera

Szczegóły oferty

Oferowany program dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych został stworzony przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi Kasami, dzięki czemu ma bardzo zaawansowaną funkcjonalność i jest jedynym na rynku tak rozbudowanym systemem. System automatyzuje wszystkie procesy oraz umożliwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy PKZP. Obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków Kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej Kasy. Daje możliwość uzyskania bieżącej informacji o liczbie członów, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach i wysokości rat. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Dodam, że nasze oprogramowanie wspomagające prowadzenie PKZP dostępne jest w trzech wersjach. Systemy – z punktu widzenia funkcjonalności charakterystycznej dla PKZP są takie same, różni je dostęp do aplikacji, tj.:

  • PKZP Silver – jest to wersja, która jest instalowana na komputerze lub w sieci lokalnej (aplikacja desktopowa), licencja obejmuje wszystkie komputery w firmie/ placówce. System jest dostępny dla osób obsługujących PKZP tj.: księgowa i ewentualnie zarząd oraz komisja rewizyjna. Zobacz DEMO
  • PKZP Gold – jest rozszerzeniem wersji PKZP Silver o aplikację internetową dla członków PKZP. Osoby prowadzące PKZP korzystają z programu jak w wersji Silver, ale dodatkowo wszyscy członkowie Kasy mają dostęp do swoich indywidualnych kont. Dzięki czemu każdy członek Kasy ma dostęp do aktualnego stanu swoich wkładów i pożyczek oraz historii związanej z członkostwem w Kasie, ponadto może bezpośrednio z programu składać wnioski przez Internet. System skierowany jest dla Kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji - desktopowej i internetowej, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Zobacz DEMO
  • e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia każdemu użytkownikowi (księgowa, zarząd, członkowie), możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera na świecie podłączonego do sieci Internet, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Dedykowany jest dla Kas, które chcą prowadzić PKZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Zobacz DEMO

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencja bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa Asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa jest bezterminowa, ale jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu. Po tym okresie można ją wypowiedzieć w dowolnum momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

  • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną (e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.),
  • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.),
  • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy),
  • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu),
  • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania IV/2019 - 410 str.),
  • 50% rabat na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez CASCO Sp. z o.o. szkolenia związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy,
  • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl.

Załącznik Nr1. Cennik oprogramowania

Program PKZP Silver (desktopowy - instalowany na komputerze)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 290,00 zł 199,00 zł 169,15 zł 15,00 zł
od 21 do 50 960,00 zł 649,00 zł 551,65zł 20,00 zł
od 51 do 100 1490,00 zł 949,00 zł 806,65 zł 25,00 zł
od 101 do 200 1785,00 zł 1349,00 zł 1146,65 zł 30,00 zł
od 201 do 300 1935,00 zł 1549,00 zł 1316,65 zł 35,00 zł
od 301 do 500 2085,00 zł 1749,00 zł 1486,65zł 40,00 zł
od 501 do 800 2530,00 zł 1999,00 zł 1699,65 zł 50,00 zł

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Program PKZP Gold (desktopowy + internetowy)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 320,00 zł 219,00 zł 186,15 zł 20,00 zł
od 21 do 50 1060,00 zł 749,00 zł 636,65 zł 25,00 zł
od 51 do 100 1640,00 zł 1049,00 zł 891,65 zł 30,00 zł
od 101 do 200 1965,00 zł 1449,00 zł 1231,65 zł 35,00 zł
od 201 do 300 2130,00 zł 1749,00 zł 1486,65 zł 40,00 zł
od 301 do 500 2290,00 zł 1949,00 zł 1656,65 zł 45,00 zł
od 501 do 800 2780,00 zł 2199,00 zł 1869,65 zł  55,00 zł

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Program e-PKZP (internetowy)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
Usługa hostingu
Cena netto za rok**
do 20 336,00 zł 249,00 zł 211,65 zł 15,00 zł 50,00 zł
od 21 do 50 1113,00 zł 849,00 zł 721,65 zł 20,00 zł 100,00 zł
od 51 do 100 1722,00 zł 1149,00 zł 976,65 zł 25,00 zł 150,00 zł
od 101 do 200 2058,00 zł 1549,00 zł 1316,65 zł 30,00 zł 250,00 zł
od 201 do 300 2236,00 zł 1849,00 zł 1571,65 zł 35,00 zł 300,00 zł
od 301 do 500 2404,00 zł 2049,00 zł 1741,65 zł 40,00 zł 350,00 zł
od 501 do 1000 2910,00 zł 2399,00 zł 2039,15 zł 50,00 zł 500,00 zł

 

Wdrożenie oprogramowania

Ze względu na przyjazny interfejs użytkownika, wysoką ergonomiczność naszego oprogramowania, dostarczaną wraz z programem dokumentację oraz naszą bieżącą asystę - łatwe jest samodzielne opanowanie obsługi programu. Jednak na życzenie naszych Klientów możliwe jest przeprowadzenie indywidualnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Klienta* lub zdalnie przy wykorzystaniu Skype. Program wdrożenia obejmuje wprowadzenie do pracy z systemem PKZP oraz omówienie podstawowych funkcji systemu. Koszt szkolenia wynosi: 850,00 zł netto (spec. ds. wdrożeń), 1100,00 zł netto (mgr inż. Informatyki).

* do szkolenia w siedzibie użytkownika należy doliczyć koszt dojazdu, który jest liczony jako podwójny iloczyn kilometrów (z Gdyni do siedziby Zamawiającego) i obowiązującej stawki za kilometr wg rozporządzenia.

Współpraca z innymi systemami

Nasze oprogramowanie może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import) z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb oraz rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

Książka "Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe” - Kompendium wiedzy K. Jankowiak, J. Trzciński, A. Kessler.

Publikacja kierowana jest do pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych i kasjerów obsługujących PKZP, działaczy zakładowych organizacji związkowych a także do innych osób zainteresowanych tematem PKZP. W książce omówione zostały zasady organizowania i działania PKZP, sposób prowadzenia gospodarki kasowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, rodzaje i formy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz okoliczności powodujące likwidację PKZP. W publikacji znajduje się także zbiór najważniejszych przepisów prawnych, przykłady druków formularzy stosowanych w obsłudze PKZP. Ponadto w książce jest opisana procedura ochrony danych osobowych w PKZP

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

*Cennik promocyjny jest ważny do 31 października 2019 roku

** Usługa hostingu – jest płatna tylko w przypadku wyboru usługi hostingu na serwerach Casco. Dopuszczamy możliwość instalacji oprogramowania na serwerach Klienta.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana