Książka pt.: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pana Krzysztofa Jacka Korocińskiego

Książką stanowi praktyczny przewodnik funkcjonowania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w zakładach pracy. Dedykowana jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą PKZP (np. prowadzącym obsługą kasową, prowadzącym księgowość), dla osób wchodzących w skład zarządów PKZP, dla osób wchodzących w skład komisji rewizyjnych oraz dla władz związkowych sprawujących nadzór społeczny nad PKZP, a także kierownikom zakładów pracy, w których prowadzona jest tego typu działalność. 

W książce w przystępny sposób zostały omówione między innymi zagadnienia związane z:
zasadami funkcjonowania PKZP
kompletną dokumentacją PKZP
ewidencją księgową wraz z polityką rachunkowości

 

O publikacji:
objętość: 272 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-168-9

Cena ksiązki: 126,00 zł brutto
Koszt przygotowania przesyłki: 10,00 zł brutto

 

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa w zakładzie pracy to szereg wyzwań i obowiązków dla pracodawcy – czy wiesz jak je prawidłowo wypełnić? 

Kompleksowe opracowanie omawiające wszystkie aspekty funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy. Autor szczegółowo omawia:
zasady funkcjonowania kasy od jej utworzenia, poprzez prawa i obowiązki członków kasy oraz jej organów aż po likwidację kasy;
zasady prowadzenia rachunkowości wraz z przykładowym zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości kasy;
dokumenty organizacyjne związane z bytem prawnym PKZP czyli statutem oraz zasadami i trybem podejmowania uchwał związanych z działalnością kasy;
zasady kontroli funkcjonowania PKZP przez uprawnione organy wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie;
zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy przy którym działa kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Publikację zamyka katalog najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem PKZP ujawnionych przez uprawnione organa kontroli.

W książce zawarto również bardzo bogatą wzorcową dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów funkcjonowania kasy zapomogo-pożyczkowej – wzory statutów, uchwał, decyzji, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kasy. Wszystkie dokumenty udostępniono również w wersji edytowalnej (w formacie MS Word) na dołączonej płycie CD. 

 


linia oddzielająca

Formularz zamówienia - książka PKZP

Nazwa firmy 
Ulica, nr domu/nr lokalu 
Kod pocztowy, miejscowość 
Województwo 
Imię i nazwisko 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z poniższą klauzurą  tak
Przepisz kod cfj  
  Wyślij kopię do nadawcy
    

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przesyłanych przez CASCO Sp. z o.o. w celach marketingowych i na umieszczenie moich danych osobowych w bazie CASCO Sp z o.o. oraz na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych oraz o prawie ich poprawiania czy usunięcia. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw. Informacje przesłane za pomocą formularza internetowego będą wykorzystywane wyłącznie przez CASCO Sp. z o.o. i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana