Jak stworzyć podział na jednostki i działy ?

W przypadku, którym KZP obsługuje więcej niż jedną Jednostkę lub Dział podział taki należy wyodrębnić w programie. Dzięki takiemu podziałowu możemy w programie automatycznie tworzyć listy potrąceń dla odrębnych grup pracowników. Jeśli w KZP nie występują takowe krok ten możemy pominąć.

Przechodzimy do zakładki Pracownicy -> Osoby

Z dostępnych opcji na górnej listwie wybieramy Jednostki.

W oknie klikamy opcję Nowy.

Wypełniamy Skrót i Nazwę jednostki. Ewentualnie dodać możemy informację o adresie obsługiwanego podmiotu. Po czym klikamy zapisz.