Jak wgrać klucz licencji ?

Po zalogowaniu do programu należy przejść do zakładki Ustawienia -> Dane właściciela.

Na górnym pasku wybrać opcję Wczytaj klucz.

Klikamy ikonę Wybierz.

Program zapyta o lokalizację licencji, którą otrzymali państwo po zakupieniu programu (plik w formacie LIC).

Po wczytaniu się licencji wybieramy ikonę Zatwierdź.

Po tak wykonanej operacji powinien pojawić się komunikat: