E-learning

Zapraszamy do udziału w pierwszym w Polsce szkoleniu e-learningowym dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Pierwszym szkoleniem z cyklu e-learningu jest szkolenie dedykowane dla członków Zarządu PKZP pt.: Członek zarządu PKZP. Szkolenie w zakresie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli członka zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Postanowiliśmy aby to członkowie Zarządu jako pierwsi mogli zastosować metodę nauczania na odległość i właśnie dla tej grupy dedykujemy pierwszą cześć cyklu szkoleń e-learingowych.

Zobacz Więcej >>>