Co potrzebne jest do instalacji programu ?

Minimalne wymogi techniczne potrzebne do uruchomienia programu to:

– System operacyjny Windows Vista/7/8/10

– procesor i3

– 4GB RAM

– Microsoft Windows Server 2008 Express

-Framework.NET

Jeśli chcemy aby dostęp do programu miało więcej niż jedno urządzenie, bazę danych MSSQL należy udostępnić w sieci lokalnej np. na maszynie wirtualnej

W przypadku wersji e-PKZP dodatkowym wymogiem jest potrzeba hostingu aplikacji, oferujemy usługę hostingu w firmie CASCO, można jednak wykorzystać własny serwer z skonfigurowanym menadżerem internetowych usług informacyjnych.

Dokładne informacje o każdej z wersji programu znajdują się na poszczególnych stronach: Silver Gold ePKZP