Jak stworzyć podział na jednostki i działy

Jak stworzyć podział na jednostki i działy ? W przypadku, którym KZP obsługuje więcej niż jedną Jednostkę lub Dział podział taki należy wyodrębnić w programie. Dzięki takiemu podziałowu możemy w programie automatycznie tworzyć listy potrąceń dla odrębnych grup...

Jak wgrać klucz licencji

Jak wgrać klucz licencji ? Po zalogowaniu do programu należy przejść do zakładki Ustawienia -> Dane właściciela. Na górnym pasku wybrać opcję Wczytaj klucz. Klikamy ikonę Wybierz. Program zapyta o lokalizację licencji, którą otrzymali państwo po zakupieniu programu...

Jak rozpocząć pracę w programie

Jak rozpocząć pracę w programie ? Po zainstalowaniu programu w każdej z wersji, do programu wprowadzić najważniejsze informacje, które dotychczach zebraliśmy podczas funkcjonowania kasy. W kolejnych podpunktach opisaliśmy kolejne kroki działania: – jak wgrać klucz...

Co potrzebne jest do instalacji programu

Co potrzebne jest do instalacji programu ? Minimalne wymogi techniczne potrzebne do uruchomienia programu to: – System operacyjny Windows Vista/7/8/10 – procesor i3 – 4GB RAM – Microsoft Windows Server 2008 Express -Framework.NET Jeśli chcemy...

faqtemplate

Przykładowe pytanie FAQ Przykładowa...