Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych

TEMAT SZKOLENIA "Podstawy funkcjonowania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz ochrona danych osobowych wg RODO w PKZP"
TERMIN SZKOLENIA 19 września 2018 godzina 10.00- 14.00
MIEJSCE SZKOLENIA
KOSZT UDZIAŁU 449,00 zł netto/druga osoba 399,00 zł netto
INNE Zgłoszenie jest podstawą do wystawienia faktury za szkolenie w wysokości kwoty udziału. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób.
DANE FIRMY / INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
DANE DO FAKTURY
Nabywca Odbiorca
ADRES
NIP
ADRES
NIP
DANE UCZESTNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU
DANE DOTYCZĄCE PKZP
ILOŚĆ CZŁONKÓW PKZP
Data.......................................................... Podpis osoby .....................................................................................................................
OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 , moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na szkolenie niezbędnym w procesie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 , jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: •podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w procesie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. •posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; •podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; •Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z biurem administratora (biuro@casco.pl) •ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data ....................................... Podpis osoby ........................................
Popis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki /Firmy do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki/Firmy ............................................................................................
Zgłoszenia prosimy odesłać do dwa tygodnie przed szkoleniem na numer faksu: (58) 732 84 84 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@casco.pl